24 oktober 2011

14 tracks, 55 minutes


När ögonen är rödsprängda, när halsen är svullen, när pannan är febervarm och du behöver lite pepp för att känna dig levande igen. Överkonsumerar kaffe, panodil, musiken här ovan och tyskaglosor. 

1 kommentar: